Sme samostatnejší!

Dĺžka trvania projektu · 2013 - 2015

 ÚVOD

V období dvoch rokov, od 1.6.2013 do 30.6.2015, bol v Drahuškove realizovaný projekt pod názvom „Sme samostatnejší!“, pod číslom zmluvy SS-1-33, ktorého cieľom bolo vytvoriť a zosumarizovať metodiku práce s ľuďmi s autizmom s účelom vzdelávania a dosahovania vyššej samostatnosti.

Partnerskou o rganizáciou tohto projektu bola Nórska autistická spoločnosť (Autism Society Norway) s centrom v Osle, ktorá sa venuje poskytovaniu pomoci a poradenstva rodinám ľudí s autizmom v Nórsku.

 

O PRIEBEHU PROJEKTU

V rámci projektu sa podarilo zorganizovať štyri odborné workshopy namiesto pôvodne plánovaných dvoch a obdobie realizácie bolo rozdelené do niekoľkých fáz.

  1. Počas úvodnej teoretickej časti,
    od júna 2013 do decembra 2013, boli zorganizované dva workshopy.
    V októbri 2013 zástupcovia Komunitného centra Drahuškovo vycestovali do Osla v Nórsku, stretli sa so zástupcami partnerskej organizácie Autism Society Norway a v rámci za sebou nasledujúcich pracovných stretnutí navštívili ďalšie organizácie zaoberajúce sa pomocou ľuďom s autizmom. Zaujímavé bolo zamestnávanie ľudí s Aspergerovým syndrómom v IT firme zaoberajúcej sa vývojom webstránok, alebo tiež život ľudí s autizmom na farme. Diskutovalo sa taktiež o spôsobe práce a metodikách v prístupe ku klientom v jednotlivých zariadeniach a zástupcovia z Drahuškova si odniesli množstvo užitočných informácií, odporúčaní a inšpirácie.
    V decembri 2013 sa konalo ďalšie pracovné stretnutie, tento krát priamo v Drahuškove a na 2-dňový workshop boli pozvaní odborní pracovníci a zástupcovia z nórskej partnerskej organizácie, zamestnanci KC Drahuškovo a rodičia našich klientov. Na základe prezentácie Drahuškova boli spracované odporúčania k vytvoreniu vízie pre klientov ako aj pre celé komunitné centrum.

  2. Implementačná časť projektu od marca 2014 do marca 2015 nadviazala na fázu prípravy vízie a individuálnych vzdelávacích plánov klientov na začiatku roka 2014. Zahŕňala nadviazanie na doposiaľ dosiahnuté výsledky a zavádzanie nových postupov práce zmeraných na zvyšovanie schopností a zručností klientov v štyroch vytýčených oblastiach: pracovná, záujmová, sebaobslužné činnosti a oblasť komunikácie. Priebežne nasledovalo sledovanie vplyvu novo zavedených postupov na klientov, vylepšovanie, rozširovanie a ďalšie nadväzovanie na nové ciele stanovené v rozvoji klienta.

    Záverečná časť od apríla 2015 do júna 2015 predstavovala fázu vyhodnotenia výsledkov dosiahnutých počas implementačnej fázy

 

 

Socia

 

Návšteva odborníkov a zástupcov rodičov z Drahuškova v Autism society Norway v Oslo.
Foto_sme-samostatnejsi_54_57_61937.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_55_2_99394.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_55_7_73639.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_55_12_31586.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_55_16_73596.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_55_21_18331.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_55_26_23341.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_55_30_44731.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_55_35_64158.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_55_43_35018.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_55_50_48637.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_55_56_12720.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_56_2_70266.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_56_6_62740.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_56_12_92244.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_56_18_23880.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_56_23_54524.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_56_29_33024.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_57_13_63117.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_57_20_11956.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_57_26_10680.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_57_32_72367.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_57_38_53671.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_57_44_52082.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_57_50_63342.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_57_55_35855.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_58_2_64946.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_58_16_49575.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_58_22_53758.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_58_27_59659.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_58_32_95184.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_58_37_16743.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_58_43_46115.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_58_48_17161.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_58_53_45659.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_58_58_75463.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_59_3_60297.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_59_7_10263.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_59_13_56329.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_59_18_12330.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_59_24_11795.jpg
Návšteva a odborný program odborníkov a zástupcov rodičov z University of Oslo a Autism society Norway v Drahuškove. Privítanie a osobné konzultácie, harmonogram, konzultácie programu a pracovných workshopov.
Foto_sme-samostatnejsi_3_34_65479.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_4_30_85595.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_4_34_98309.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_4_36_54345.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_4_38_24949.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_4_42_50875.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_4_45_58857.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_4_48_14694.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_4_50_80906.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_4_52_73530.jpg
S našimi deťmi, pozorovanie, konzultácie a odovzdávanie praktických skúseností v pracovných a tvorivých dielňach v Drahuškove.
Foto_sme-samostatnejsi_5_51_56083.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_5_54_77491.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_5_56_14443.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_5_59_87169.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_6_1_78688.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_6_8_25401.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_6_11_95454.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_6_15_41855.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_6_17_63150.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_6_20_30518.jpg
Analýza prevádzky v Drahuškove, konzultácie k jednotlivým problémom kamarátov.
Foto_sme-samostatnejsi_7_37_89873.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_7_40_67666.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_7_43_84043.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_7_45_51247.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_7_47_54297.jpg
Stretnutie pri dopoludňajšej komunite s kamarátmi a zamestnancami.
Foto_sme-samostatnejsi_8_22_32652.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_8_25_22554.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_8_28_54965.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_8_31_56247.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_8_34_42950.jpg
Pracovné konzultácie a odborný workshop so zamestnancami.
Foto_sme-samostatnejsi_9_34_18012.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_9_38_79058.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_9_15_10889.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_9_17_40777.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_9_20_97964.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_9_22_37325.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_9_24_11655.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_9_27_13879.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_9_29_64684.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_9_32_91073.jpg
Individuálne konzultácie s rodičmi a zamestnancami.
Foto_sme-samostatnejsi_10_56_51199.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_11_0_73712.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_11_2_67013.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_11_5_56502.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_11_7_56879.jpg
Rozlúčenie s hosťami, cesta do Nórska ... ďakujeme a do videnia opäť v Drahuškove.
Foto_sme-samostatnejsi_11_10_86881.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_12_19_19129.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_12_23_47250.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_12_26_22058.jpg
Foto_sme-samostatnejsi_12_29_48447.jpg