Čo robíme?

Čo bolo doteraz vybudované
Komunitné centrum Drahuškovo pozostáva z areálu v rozlohe 4,5 ha, dvoch samostatných budov – jednej na ubytovanie klientov a zamestnancov z detských domovov a druhej budovy ktorá slúži na pracovné činnosti v jednotlivých pracovných dielňach. Súčasťou komplexu sú aj hospodárske a technické budovy (garáž, pivnica, maštaľ pre ovce a poníky, sliepky, králiky). Rozsiahly exterier slúži na poľnohospodárske práce.  Pre potreby ergoterapie je vybudovaná maštaľ s exterierom.

Ako pracuje Drahuškovo
V prístupe k našim klientom s autizmom využívame teoretické vedomosti odborníkov, praktické skúsenosti rodičov s autistickými deťmi a konfrontujeme svoju činnosť a prístup s podobnými zariadeniami v zahraničí. V našej činnosti sa sústreďujeme na individuality každého jedinca, spolupracujeme s klientami ako s rovnocennými partnermi. Sústreďujeme sa len na zmysluplnú prácu, ktorá je využiteľná v bežnom živote. Dodržiavame základnú zásadu: „My našich klientov neopatrujeme – my s nimi žijeme“.

Chránené dielne Drahuškovo
Unikátna príležitosť pre mentálne postihnutých predovšetkým pre osoby s autizmom na zaradenie do práce, na zmysluplné využitie životného priestoru prácou ktorá má zmysel. Od 1. 3. 2012 sú v Komunitnom centre Drahuškovo prevádzkované dielne pre trinásť zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Priestory chránených dielní Drahuškova sa skladajú z nasledujúcich častí:
1.    Hrnčiarska dielňa
2.    Multifunkčná dielňa
3.    Stolárska dielňa
4.    Príručná kuchynka
5.    Práčovňa
6.    Kuchynská dielňa

Čo robíme
Foto_co-robime_47_0_25027.jpg
Foto_co-robime_47_52_20118.jpg
Foto_co-robime_48_22_71090.jpg
Foto_co-robime_48_38_95099.jpg