2015, Drahuškovo - Pomôžte aj nám

Dĺžka trvania projektu · 1.1.2015 - 31.12.2015

Projekt Drahuškovo - Pomôžte aj nám bol realizovaný v Drahuškove počas roku 2015 a bol podporený Nadáciou J&T. Jeho cieľom bolo podporiť zamestnanosť a mzdy mladých ľudí z detských domovov, ktorí pracujú v Drahuškove na pozícií asistenta vychovávateľa.