2019, GP OPORA 2019 – Kamil M.

Dĺžka trvania projektu · 06/2019 – 10/2019

V období od júna do októbra 2019 v Drahuškove prebieha projekt zameraný na rozšírenie a zjednodušenie terapeutickej práce v chránenej dielni na úseku práce s hlinou. Projekt bol podporený v rámci grantovej podpory OPORA 2019 od Nadácie SPP.

Kamil rád pracuje v chránených dielňach, no ako mnohí ostatní klienti, i on má problém fyzicky zvládať niektoré úkony, ktoré práca v chránených dielňach so sebou prináša. Veľmi rád pracuje v keramickej dielni a spracovanie hliny obnáša vyvinutie väčšej fyzickej sily, ktorej väčšina klientov nie je schopná. Vďaka tejto výzve a podpore Nadácie SPP nám bolo umožnené zaobstarať jednoduché zariadenie, ktoré poslúži ako pomôcka pri práci v chránenej dielni.

Z dôvodu obmedzenej fyzickej sily klient pri mnohých úkonoch pri práci vyžaduje pomoc personálu a dospeli sme k záveru, že k zvýšeniu samostatnosti klienta pri práci v chránenej dielni na úseku keramickej dielni by významne prispelo zaobstaranie pomôcky na vaľkanie/lisovanie hmoty z hliny určenej pre ďalšie spracovanie pri výrobe keramických výrobkov.

Ďalšie informácie budú dopĺňané priebežne počas realizácie projektu.