Ako môžete pomôcť Drahuškovu?

Ako môžete pomôcť Drahuškovu?

Podporu našim deťom v Drahuškove môžete vyjadriť tým, že si zakúpite náš
A) Kupón vďaky  ročný  osvojenie „kamaráta“ (dieťa so zdravotným postihnutím) alebo „domováka“ (asistent  mladý dospelý z detského domova) v sume 3 333,- EUR na rok
- Podpora konkrétneho z našich kamarátov alebo domovákov (radi Vám zašleme prezentačný materiál s profilmi kamarátov aj domovákov)   
- Podporovateľa budeme pravidelne informovať o živote a dianí v Drahuškove, o vybranom osvojenom kamarátovi, domovákovi, o našom živote, bude mať otvorené dvere na návštevu Drahuškova a návštevu svojho podporovaného a stretávanie pri slávnostných príležitostiach 
v Drahuškove
- Alebo všeobecná podpora centra na rok bez udania konkrétnej osoby

B) Kupón vďaky  mesačný (jednorazovo, alebo opakovane)  v sume 333,- EUR na mesiac,  na podporu zariadenia, hradenia jeho prevádzky, nákup prostriedkov osobnej potreby pre kamarátov a domovákov, nákup prostriedkov a pracovných pomôcok do chránených dielní, vzdelávacích a rehabilitačných prostriedkov.
Podporovateľa budeme pravidelne informovať o živote a dianí v Drahuškove, o všetkých našich kamarátoch a domovákoch, bude mať otvorené dvere na návštevu Drahuškova a stretávanie pri slávnostných príležitostiach v Drahuškove  Toto budú Vaše aj naše šťastné trojky;

C) Dobrovoľná suma - finančný sponzorský príspevok na kamaráta, domováka, alebo na centrum;

D) Naturálny sponzorský príspevok (darovanie materiálu, služby);

E) Podpora z neziskových organizácií, ktoré sa venujú podpore sociálnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých (aktuálne zapojenie sa do grantových aktivít a projektov);

F) 2% z daní fyzických a právnických osôb

G) Darcovská SMS pri aktuálne prebiehajúcich väčších mediálnych projektoch;

Vyberte si formu podpory, ktorá Vám vyhovuje a staňte sa členom našej Drahuškovskej šťastnej rodiny. Radi sa s Vami porozprávame osobne, 
prípadne nám zavolajte 0905 628812, MUDr. Jozef Šóth, CSc.  
Radi Vám pomôžeme rozhodnúť sa. 
Poradíme Vám, ako môžete pomôcť našim deťom.

Bankové spojenie 
IBAN: SK77 5200 0000 0000 0897 0976

Prosíme Vás, pošlite svoj príspevok na uvedený účet a napíšte celé meno darcu a spätný kontakt (mail, príp. koprešpondenčnú adresu). Veľmi radi by sme následne uviedli darcu medzi podporovateľmi na našej internetovej stránke a zaslali sme Vám naše poďakovanie. 

S úprimnou vďakou za všetkých Drahuškáčov

 

MUDr. Jozef Šóth, CSc.

Riaditeľ a predseda predstavenstva
Komunitné centrum Drahuškovo

0905 628812

mail: drahuskovo@drahuskovo.sk