4
FEB

Pomoc našim deťom - asistentom

Pomoc našim deťom - asistentom, spolupracovníkom - rozpisy služieb,
dochádzka do práce, pomoc s prádlom, vyšetrenia, výlety.

Pomoc našim deťom - asistentom
Pomoc našim deťom - asistentom
Pomoc našim deťom - asistentom
Pomoc našim deťom - asistentom
Pomoc našim deťom - asistentom
Pomoc našim deťom - asistentom
Pomoc našim deťom - asistentom
Pomoc našim deťom - asistentom
Pomoc našim deťom - asistentom
Pomoc našim deťom - asistentom
Pomoc našim deťom - asistentom
Pomoc našim deťom - asistentom
Pomoc našim deťom - asistentom
Pomoc našim deťom - asistentom
Pomoc našim deťom - asistentom
Pomoc našim deťom - asistentom