Drahuškovo – Pomáhame mladým ľuďom z de...

O projekte Nadväzujúc na predchádzajúce projekty, aj v roku 2020 pokračujeme v úspešné aktivitách, ktoré mali úspech v predošlých projektov. Týka sa to najmä...

Žijeme dôstojne aj s autizmom

V Drahuškove nenazývame ľudí s autizmom klientami – voláme ich kamaráti. Prečo? Lebo nechceme, aby sa cítili ako niekto menej hodnotný než tí ostatní. V Drahuš...

2019, GP OPORA 2019 – Kamil M.

V období od júna do októbra 2019 v sa Drahuškove uskutočnil projekt zameraný na rozšírenie a zjednodušenie terapeutickej práce v chránenej dielni na úseku prác...

2019, Kráčame k samostatnosti i naďalej

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadácie EPH a jeho hlavným cieľom bolo zabezpečenie a udržateľnosť pracovných miest pre mladých dospelých z detskýc...

2018-2019, Na ceste k samostatnosti

Tento projekt podporila Nadácia EPH a jeho hlavným cieľom je zabezpečenie a udržateľnosť pracovných miest pre mladých dospelých z detských domovov, ktorí už uk...

2017–2018, Rozširovanie terapeutických...

Projekt realizovaný od 2.10.2017 do 30.4.2018 v rámci výzvy Budúcnosť aj s autizmom, ktorú podporila: Hlavné ciele projektu Rozšírenie pomôcok a aktivít...

2014–2017, Podpora od Nadácie J&T

Čím Nadácia J&T pomohla Drahuškovu Drahuškovo predstavuje jedinečný model koexistencie ľudí s autizmom a mladých dospelých z detských domovov, ktorí ukonč...

2017, Podpora z Monaka v rámci No Finis...

S autizmom môže byť aj tak jednoduchá vec ako cestovanie náročnou záležitosťou. Preto Drahuškovo zabezpečuje dopravu klientov vlastnými vozidlami. Vďaka podpo...

2015, Národný projekt Komunitné centrá

V roku 2015 sa Komunitné centrum Drahuškovo zapojilo do Národného projektu Komunitné centrá, cieľom ktorého bolo vytvoriť podmienky pre komunitnú prácu podľa z...

2014, Cez hudbu k vám - muzikoterapia v...

Na konci roka 2014 v mesiacoch september až december v Drahuškove prebiehal projekt pod názvom "Cez hudbu k vám - muzikoterapia pre autistov v KC Drahuškovo",...

2014, Drahuškovo pre svojich kamarátov

Celoživotné vzdelávanie ľudí s autizmom prostredníctvom aktivít v chránených dielňach, ktoré rozvíjajú ich záujmy, schopnosti a zručnosti, predstavuje náročný ...

2014, Drahuškovo ...aj my sme tu

„Drahuškovo: ...aj my sme tu“   V roku 2014 v Drahuškove prebiehal projekt pod názvom „Drahuškovo: ...aj my sme tu“ podporený Nadáciu J&T a bol zameraný...

2013–2015, Sme samostatnejší!

Úvod V období dvoch rokov, od 1.6.2013 do 30.6.2015, bol v Drahuškove realizovaný projekt pod názvom „Sme samostatnejší!“, č. SS-1-33, ktorého cieľom bolo vyt...

2012, Drahuškovo pre zmysluplný život

O PROJEKTE Drahuškovo pre zmysluplný život, je projektom pre mladých dospelých prichádzajúcich z detských domovov do domova na polceste v Drahuškove. Mladí do...

2009–2012, Celoživotné vzdelávanie

O PROJEKTE - ANALÝZA ŽIADATEĽA Projektový tím, ako aj členovia Drahuška a my..., o.z. sú skupinou ľudí, ktorá sa už mnoho rokov venuje koncepčnej ale aj prakt...

2009–2010, Projekt EEA a NFM

O PROJEKTE - PODANIE PROJEKTUVýchodiská projektu: Ľudia s autizmom a ich rodičia sú najviac postihnutou skupinou populácie na Slovensku. Môžeme to tvrdiť na zá...