2014–2017, Podpora od Nadácie J&T

Dĺžka trvania projektu · 1.1.2014–31.12.2017

Čím Nadácia J&T pomohla Drahuškovu

Drahuškovo predstavuje jedinečný model koexistencie ľudí s autizmom a mladých dospelých z detských domovov, ktorí ukončili svoj pobyt v domove. Odchod z domova je náročný a mnoho odchovancov z detských domovov končí na ulici. V Drahuškove majú možnosť získať nie len akreditovaný kurz asistenta vychovávateľa (ktorý absolvuje každý pri nástupe), ale aj pracovné skúsenosti, prax, doplnkové vzdelávanie, financie a čas potrebný na uváženie si svojich ďalších krokov v živote na ceste k osamostatneniu.

 


V období 4 rokov boli v Drahuškove zrealizované 4 projekty, ktoré finančne podporila Nadácia J&T v rámci svojho programu zameraného na náhradnú rodinnú starostlivosť. Počas jednotlivých rokov boli v projekte podporené nie len mzdy, no bola venovaná aj pozornosť rôznym aspektom života mladých dospelých z detských domovov.


Drahuškovo – Aj my sme tu, 2014

V roku 2014 bolo Drahuškove umožnené venovať priestor doplnkovému vzdelávaniu týchto mladých ľudí. Tí, ktorí prejavili záujem o ďalšie vzdelávanie absolvovali akreditované vzdelávacie kurzy, ktoré sú pre nich ďalšou pomôckou pri vstupe do života na ceste k osamostatneniu. Niektorí sa po absolvovaní kurzov úspešne osamostatnili.

Drahuškovo – Pomôžte aj nám, 2015

V ďalšom roku nasledoval projekt, v ktorom boli podporené mzdy ďalších vybraných „domovákov“, ktorí v tom roku boli zamestnaní v Drahuškove. V tomto projekte bola zhotovená príručka pre domováka pod názvom „Zelená do života“ obsahujúca užitočné tipy a rady pre mladých ľudí, ktorí ukončili svoj pobyt v domove a snažia sa zorientovať vo svete dospelých. Príručka obsahuje informácie o tom, ako získať legálnu prácu, ako napísať životopis, ako zvládnuť korešpondenciu, atď.

Príručka Zelená do života na stiahnutie ZDARMA:

Drahuškovo pre nás – My pre Drahuškovo, 2016, a Drahuškovo – Pomáhame aj naďalej, 2017

V nasledujúcich rokoch 2016 a 2017 boli v projektoch podporené mzdy a zamestnanosť ďalších mladých ľudí z detských domovov, v ktorých im taktiež bola predožená ponuka absolvovania doplnkového vzdelávania.

Vďaka podpore miezd týchto mladých ľudí Nadáciou J&T bolo v Drahuškove možné udržať obsadenosť pracovných miest asistentov vychovávateľov, ktorí sú pre Drahuškovo nevyhnutní pri pomoci ľuďom s autizmom a pri udržiavaní prevádzky Drahuškova, a zároveň tým bolo umožnené dať príležitosť mladým z detských domovov pracovne sa uplatniť. 


Veľmi si vážime prejavenú priazeň a pomoc.

Ďakujeme!


 

Na dlhoročnú podporu Nadácie J&T programovo nadväzujú ďalšie projekty podporené Nadáciou EPH: