2017–2018, Rozširovanie terapeutických metód v KC Drahuškovo

Dĺžka trvania projektu · 2.10.2017 - 30.4.2018

Projekt realizovaný od 2.10.2017 do 30.4.2018 v rámci výzvy Budúcnosť aj s autizmom, ktorú podporila:

Hlavné ciele projektu

  1. Rozšírenie pomôcok a aktivít v rámci muzikoterapie, ktorá je v Drahuškove používaná ako jedna z terapeutických metód.
  2.  Rozšírenie pomôcok a nástrojov pre prácu v chránenej dielni na úseku práce s vlnou.

Čo je muzikoterapia?

Inými slovami – terapia pomocou hudby. Ide o klinicky testovanú a preukázanú metódu, pri ktorej je pomocou hudby dosahované zlepšenie stavu jednotlivca. Hudba ovplyvňuje vegetatívne funkcie organizmu - srdečný rytmus, krvný tlak, dýchanie, svalový tonus, motoriku, termoreguláciu, atď. Sama o sebe predstavuje formu komunikácie, a preto umožňuje oslovenie a porozumenie i tam, kde sú narušené bežné medziľudské kontakty, ako k tomu dochádza aj pri autizme. Muzikoterapia teda preukázateľne plní terapeutickú úlohu pre ľudí s autizmom.

Chránené dielne

Okrem zmysluplného využitia času, práca v chránených dielňach prispieva aj k rozvoju zručností a schopností, k rozvoju jemnej motoriky a intelektu – pozorovanie cyklu vzniku (výroby) predmetov, možnosť vidieť vlastné dielo a jeho využigie. Medzi také aktivity patrí aj práca s vlnou a ako ostatné aktivity v chránených dielňach, táto je taktiež ďalšou z metód, ktoré pomáhajú ľuďom s autizmom nadviazať kontakt s realitou a pochopiť ju.

Prečo sme projekt realizovali

Mali sme možnosť zoznámiť sa s novou formou muzikoterapie – pomocou zapožičaných bubnov – a taktiež sme začali pracovať s vlnou. Obe aktivity sa stali v Drahuškove veľmi obľúbenými a klienti –  naši „kamaráti“ – prejavili záujem o ich ďalšie rozvíjanie. Rozhodli sme sa zaobstarať vlastné a rozširujúce zariadenie na na realizáciu týchto aktivít a ďakujeme Nadácii Volkswagen, že sa rozhodla podporiť práve náš projekt. Pri výbere vhodných nástrojov sme vychádzali z dobrej praxe podobných a partnerských zariadení doma aj v zahraničí.

 Videogaléria

 

 Fotogaléria

Muzikoterapia
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_11_41_35185.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_11_43_88035.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_11_45_79142.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_11_47_75906.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_11_48_64953.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_11_50_22458.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_11_52_41607.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_11_53_98483.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_11_55_95248.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_11_57_69578.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_11_59_43381.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_13_27_34301.jpg
Tkanie
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_14_42_83925.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_14_44_75081.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_14_47_72900.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_14_47_95070.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_14_49_13266.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_14_49_74433.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_14_51_93368.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_14_52_66643.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_14_54_63144.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_17_24_70710.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_17_26_45040.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_18_0_17886.jpg
Práca s vlnou
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_16_25_24318.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_16_27_48862.jpg
Foto_2017-2018-rozsirovanie-terapeutickych-metod-v-kc-drahuskovo-_16_29_89704.jpg