2019, GP OPORA 2019 – Kamil M.

Dĺžka trvania projektu · 06/2019 – 10/2019

V období od júna do októbra 2019 v sa Drahuškove uskutočnil projekt zameraný na rozšírenie a zjednodušenie terapeutickej práce v chránenej dielni na úseku práce s hlinou. Projekt bol podporený v rámci grantovej výzvy OPORA 2019 od Nadácie SPP.

Kamil rád pracuje v chránených dielňach, no ako mnohí ostatní klienti, i on má problém fyzicky zvládať niektoré úkony, ktoré práca v chránených dielňach so sebou prináša. Veľmi rád pracuje v keramickej dielni a spracovanie hliny obnáša vyvinutie väčšej fyzickej sily, ktorej väčšina klientov nie je schopná. Vďaka tejto výzve a podpore Nadácie SPP nám bolo umožnené zaobstarať jednoduché zariadenie, ktoré poslúži ako pomôcka pri práci v chránenej dielni.

Z dôvodu obmedzenej fyzickej sily klient pri mnohých úkonoch pri práci vyžaduje pomoc personálu a dospeli sme k záveru, že k zvýšeniu samostatnosti klienta pri práci v chránenej dielni na úseku keramickej dielni by významne prispelo zaobstaranie pomôcky na vaľkanie/lisovanie hmoty z hliny určenej pre ďalšie spracovanie pri výrobe keramických výrobkov.

Vďaka príspevku od Nadácie SPP sme mali možnosť zakúpiť valcovaciu stolicu, ktorá významne pomohla v práci v chránených dielňach. Uľahčila prácu nie len vychovávateľom, ktorí môžu viac času venovať aj ostatným klientom pri práci v chránených dielňach, ale pomohla aj zvýšiť Kamilovu samostatnosť pri práci. Za pozitívum považujeme aj fakt, že valcovaciu stolicu môžu využívať aj ostatní klienti, keď na nej nepracuje Kamil a môžu sa pri stolici striedať. 

Tento nástroj sa stal trvalou a neoddeliteľnou súčasťou chránených dielní a pracovných aktivít, obohatením a zároveň uľahčením práce pre klientov. 


Touto cestou vyjadrujeme vďaku Nadácii SPP, ktorá nám umožnila zadovážiť takýto pracovný nástroj.

Ďakujeme!      

Kamil a valcovacia stolica
Foto_2019-gp-opora-2019-–-kamil-m_33_10_26214.jpg
Foto_2019-gp-opora-2019-–-kamil-m_33_10_11797.jpg
Foto_2019-gp-opora-2019-–-kamil-m_33_12_38485.jpg
Foto_2019-gp-opora-2019-–-kamil-m_33_13_78272.jpg
Foto_2019-gp-opora-2019-–-kamil-m_33_14_39276.jpg
Foto_2019-gp-opora-2019-–-kamil-m_33_15_40067.jpg
Foto_2019-gp-opora-2019-–-kamil-m_33_16_23505.jpg
Foto_2019-gp-opora-2019-–-kamil-m_33_16_57157.jpg