2019, Kráčame k samostatnosti i naďalej

Dĺžka trvania projektu · 05/2019 – 12/2019

Tento projekt podporila Nadácia EPH a jeho hlavným cieľom je zabezpečenie a udržateľnosť pracovných miest pre mladých dospelých z detských domovov, ktorí už ukončili svoj pobyt v domove, a pracujú v Drahuškove na pozícii Asistenta opatrovateľa.

Obdobie realizácie projektu: máj 2019 – december 2019.

Nadácia EPH

Východiská projektu

Projekt priamo nadväzuje na predchádzajúci projekt podporený Nadáciou EPH: Na ceste k samostatnosti

Informácie o priebehu projektu a aktivitách realizovaných počas neho budú dopĺňané priebežne.