2019, Kráčame k samostatnosti i naďalej

Dĺžka trvania projektu · 03/2019 - 12/2019

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadácie EPH a jeho hlavným cieľom bolo zabezpečenie a udržateľnosť pracovných miest pre mladých dospelých z detských domovov, ktorí už ukončili svoj pobyt v domove, a pracujú v Drahuškove na pozícii Asistenta opatrovateľa.

Obdobie realizácie projektu: marec 2019 – december 2019.

Nadácia EPH

Východiská projektu

Projekt priamo nadväzuje na predchádzajúci projekt podporený Nadáciou EPH: Na ceste k samostatnosti

Ako projekt prebiehal

Vodičské preukazy

V priebehu projektu (v mesiacoch február-marec) sme prostredníctvom finančného príspevku vytvorili príležitosť pre mladých dospelých z detských domovov absolvovať kurz na získanie vodičského oprávnenia. Kurzu sa zúčastnil aj Milan D.

Stretnutie s bývalými Asistentami opatrovateľov - mladými ľudmi z detských domovov

V marci roku 2019 sme zrealizovali stretnutie s Asistentami opatrovateľov, ktorí pracovali v Drahuškove, no rozhodli sa, že prišiel čas na osamostatnenie. Na inšpiratívnom stretnutí sa podelili o svoje skúsenostiach so svetom po odchode z Drahuškova, o informácie ohľadom bývania, zamestnania a podobne.


Kurz finančnej gramotnosti

Dňa 22.3.2019 sa v Drahuškove realizoval kurz finančnej gramotnosti a zúčastnili sa na ňom 4 mladí dospelí z detských domovov. 

Bol zameraný na stručné oboznámenie sa, ako si čo najvýhodnejšie vytvoriť finančnú rezervu potrebnú do budúcnosti. Účastníkom kurzu boli odprezentované možnosti na súčasnom trhu financií, napríklad ako si vytvoriť najvýhodnejší bežný účet, sporiaci účet, vybrať si dobrú zdravotnú poisťovňu a boli oboznámení s možnosťami sporenia si na dôchodok. Je potrebné sa týmto témam venovať aj do budúcnosti, a asistenti z detských domovov, naši terajší zamestnanci, sa im budú venovať individuálne podľa potreby. 
Ďakujeme!

Aj vďaka Vašej podpore bola umožnená realizácia viacerých aktivít a udržateľnosť pracovných miest pre tých, ktorí to najviac potrebujú - mladí ľudia z detských domovov, ktorí po odchode z domova potrebujú istý čas na zorientovanie sa v reálnom svete a Drahuškovo im vytvára akoby "most" medzi detským domovom a svetom, ktorý je úplne odlišný od detského domova.