Drahuškovo – Pomáhame mladým ľuďom z detských domovov

Dĺžka trvania projektu · 2020

O projekte

Nadväzujúc na predchádzajúce projekty, aj v roku 2020 pokračujeme v úspešné aktivitách, ktoré mali úspech v predošlých projektov. Týka sa to najmä individuálnych vzdelávacích plánov pre mladých ľudí z detských domovov, realizácie školenia ohľadom IVP a stretnutie s odborníkmi pracujúcich v tejto oblasti, ktoré sa ukázali ukázali ako veľmi prospešná a motivujúca aktivita. Nadviažeme na ne s novým personálnym obsadením – s novými domovákmi, ktorých Drahuškovo prijalo do pracovného pomeru koncom roka 2019, keď sa časť mladých ľudí z detských domovov rozhodla osamostatniť.

Ďalšie informácie budeme aktualizovať priebežne.