Drahuškovo – Pomáhame mladým ľuďom z detských domovov

Dĺžka trvania projektu · 2020

O projekte

Nadväzujúc na predchádzajúce projekty, aj v roku 2020 pokračujeme v úspešné aktivitách, ktoré mali úspech v predošlých projektov. Týka sa to najmä individuálnych vzdelávacích plánov pre mladých ľudí z detských domovov, realizácie školenia ohľadom IVP a stretnutie s odborníkmi pracujúcich v tejto oblasti, ktoré sa ukázali ukázali ako veľmi prospešná a motivujúca aktivita. Nadviažeme na ne s novým personálnym obsadením – s novými domovákmi, ktorých Drahuškovo prijalo do pracovného pomeru koncom roka 2019, keď sa časť mladých ľudí z detských domovov rozhodla osamostatniť a to aj po začiatku projektu na podporu ich miezd, pričom ich na pracovnom mieste asistenta vystriedali nové tváre.

Aktivity projektu

Z dôvodu pandemickej situácie bolo v priebehu projektu nutné obmedziť niektoré aktivity zahŕňajúce zhromažďovanie sa väčšieho počtu ľudí, a preto sme vyťažili informácii, ktoré už "starí" domováci majú v malíčku, no pre nové tváre to boli nové informácie. Pre tento účel sme použili príručku Zelená do života, ktorá bola vytvorená v rámci projektu podporeného Nadáciou J&T: Drahuškovo: Pomôžte aj nám (2015).

V rámci projektu bola aj v tomto ťažkom období zabezpečná udržateľnosť mladým ľuďom, ktorí ukončili svoj pobyt v domove a hľadajú uplatnenie, pričom práca v Drahuškove so symbolickým poplatkom za ubytovanie a stravovanie priamo v zariadení im môže pomôcť správne sa odraziť do života. V rámci projektu bolo aj naďalej pracované na tútoringu odborných pracovníkov a opatrovateľov zamestnaných v Drahuškove, ktorí často končia v roli akéhosi náhradného rodiča.

Veríme, že sa nám bude udržiavať tieto pracovné miesta i naďalej. Napokon, v živote má zmysel len to, čo sme urobili pre iných!

Ďakujeme Vám srdečne za Vašu podporu a posielame Vám veľký pozdrav!

Drahuškáči