International Women's Club of Bratislava - Vypaľovacia pec

Dĺžka trvania projektu · 04-2020 - 2020-05

Vypaľovacia pec je súčasťou chránených dielní, v ktorých klienti Drahuškova nachádzajú zmysluplné a produktívne trávenie času, a slúži na vypaľovanie keramiky zo surovej hmoty pri veľmi vysokých teplotách. Stará už neslúžila a našou povinnosťou je zabezpečiť, aby kamaráti neboli vystavení žiadnemu nebezpečenstvu.

Vďaka podpore nadácie International Women's Club of Bratislava sme mohli starú pec vymeniť za novú. 

Veľmi pekne ďakujeme!

 

A kiln makes a part of the sheltered worhskop where the clients of Drahuškovo spend their time in a meaningful and productive way and it serves for burning pottery clay mass at very high temperatures. The old one was no longer working properly and it is our responsibility to keep the clients safe.

Thanks to the financial support from International Women's Club of Bratislava we were able to replace the old kiln with a new one.

Thank you very much!