Služby · dobrovoľníci, zamestnanci

Súbory na stiahnutie

Práca dobrovoľníka v Drahuškove
S radosťou píjmeme medzi seba dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní a schopní pomôcť Drahuškovu a jeho obyvateľom. Práca dobrovoľníka je realizovaná bez výplaty honoráru za nasledujuúcich podmienok:
- ubytovanie zdarma v ubytovni Drahuškova
- strava hradená stravníkom podľa stanoveného cenníka pre zamestnancov (suma za celodennú stravu pre dobrovoľného zamestnanca je 4,30 EUR - z toho R 1,075 EUR O 2,15 EUR, V 1,075 EUR, možnosť objednať aj samostatne)
- náklady na energie (teplo, voda) pre dobrovoľného zamestnanca zdarma

Staňte sa Drahuškáčom
Foto_sluzby---dobrovolnici_28_13_25229.jpg