1
OKT
Posvätenie Drahuškova
25
SEP
Na Myjavských trhoch
25
SEP
Naše poníky Chilly a WillyBoy
17
SEP
Vztyčovanie stožiara zástavy
7
SEP
Radosť z pohybu
1
SEP
Vzdelávanie - muzikoterapia
25
AUG
Spoločná práca v exteriéri
23
AUG
Pokračovanie kurzu, arteterapia, tanečná terapia
20
AUG
Pokračovanie kurzu vzdelávania, personálne pohovory
16
AUG
Vzdelávanie zamestnancov v Drahuškove
13
AUG
Naše ovečky
11
AUG
Arteterapeutické postupy
5
AUG
Rozoberanie maštale

Rozoberanie maštale

Kto sme Občianske združenie Drahuška a my... vzniklo za účelom pomoci jednotlivcom postihnutým autizmom, ale aj ich rodinám,...

3
AUG
Zber a stohovanie sena

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32