28
APR

Ing. Arch. Katka Horváthová s rodinou

Ing. Arch. Katka Horváthová s rodinou sa prišla pozrieť ako vyzerá a pracuje dielo, ktoré sama naprojektovala. Je nám tu dobre, ďakujeme. 

Ing. Arch. Katka Horváthová s rodinou
Ing. Arch. Katka Horváthová s rodinou
Ing. Arch. Katka Horváthová s rodinou
Ing. Arch. Katka Horváthová s rodinou
Ing. Arch. Katka Horváthová s rodinou
Ing. Arch. Katka Horváthová s rodinou
Ing. Arch. Katka Horváthová s rodinou
Ing. Arch. Katka Horváthová s rodinou
Ing. Arch. Katka Horváthová s rodinou
Ing. Arch. Katka Horváthová s rodinou
Ing. Arch. Katka Horváthová s rodinou