4
SEP

Nadácia krištáľové krídlo

Nadácia krištáľové krídlo - tlačová beseda. Rekapitulácia doterajšej činnosti, spomienky na ročník 2013, ktorého súčasťou bolo aj Drahuškovo. Zástupca Drahuškova informoval pred médiami o spolupráci a využití darovaných prostriedkov. Harmonogram programu roku 2014. Odhalenie plastiky nového loga Nadácie krištáľové krídlo - veľká analogia s logom Drahuškova.

Nadácia krištáľové krídlo
Nadácia krištáľové krídlo
Nadácia krištáľové krídlo
Nadácia krištáľové krídlo
Nadácia krištáľové krídlo
Nadácia krištáľové krídlo
Nadácia krištáľové krídlo