10
JÚN

Hrou rúcame bariéry

Prinášame Vám zopár momentov z Komunitnej aktivity "Hrou rúcame bariéry", ktorá bola organizovaná KC Drahuškovo a KC Khamoro. Akcia sa niesla  v duchu športových a záujmových aktivít v priestoroch KC Drahuškovo. Účastníci si mali možnosť vyrobiť svoje vlastné výrobky z hrnčiarskej hliny, zabaviť sa pri stoličkovom tanci, preťahovaní lanom, či streľbe z luku na terč.

Sponzormi komunitnej aktivity bolo KC Drahuškovo, ktoré zabezpečilo občerstvenie a Penzión u Juhása v Košariskách drobné sladkosti. 

Ďakujeme!