10
JÚN

Hrou rúcame bariéry

Prinášame Vám zopár momentov z Komunitnej aktivity "Hrou rúcame bariéry", ktorá bola organizovaná KC Drahuškovo a KC Khamoro. Akcia sa niesla  v duchu športových a záujmových aktivít v priestoroch KC Drahuškovo. Účastníci si mali možnosť vyrobiť svoje vlastné výrobky z hrnčiarskej hliny, zabaviť sa pri stoličkovom tanci, preťahovaní lanom, či streľbe z luku na terč.

Sponzormi komunitnej aktivity bolo KC Drahuškovo, ktoré zabezpečilo občerstvenie a Penzión u Juhása v Košariskách drobné sladkosti. 

Ďakujeme!

Hrou rúcame bariéry
Hrou rúcame bariéry
Hrou rúcame bariéry
Hrou rúcame bariéry
Hrou rúcame bariéry
Hrou rúcame bariéry
Hrou rúcame bariéry
Hrou rúcame bariéry
Hrou rúcame bariéry
Hrou rúcame bariéry
Hrou rúcame bariéry
Hrou rúcame bariéry
Hrou rúcame bariéry
Hrou rúcame bariéry
Hrou rúcame bariéry
Hrou rúcame bariéry
Hrou rúcame bariéry
Hrou rúcame bariéry
Hrou rúcame bariéry
Hrou rúcame bariéry
Hrou rúcame bariéry
Hrou rúcame bariéry