30
OKT

Krst knihy a podpora Drahuškova

Dňa 30. 10. 2015 sa konal slávnostný krst knihy spisovateľa Lozka Milošoviča "Kontrasty" za účasti veľvyslancov štátov Venezuela a Dominikánska Republika. Večerom sprevádzala Norika Beňačková, úryvky čítal herec Jozef Šimonovič a akciu spestrili hodobníci zo SĽUK-u. Súčasťou spoločenskej akcie bola podpora Komunitného centra Drahuškovo.

Ďakujeme všetkým našim priateľom za podporu!
vďační drahuškáči

Krst knihy a podpora Drahuškova
Krst knihy a podpora Drahuškova
Krst knihy a podpora Drahuškova
Krst knihy a podpora Drahuškova
Krst knihy a podpora Drahuškova
Krst knihy a podpora Drahuškova
Krst knihy a podpora Drahuškova
Krst knihy a podpora Drahuškova
Krst knihy a podpora Drahuškova
Krst knihy a podpora Drahuškova
Krst knihy a podpora Drahuškova
Krst knihy a podpora Drahuškova
Krst knihy a podpora Drahuškova