21
DEC

Nedeľná návšteva ekumenického koncertu

Vianočné pripomenutie krásy života pri ekumenickom koncerte v Evanjelickom kostole v Krajnom. Spoločne s pripomienkou nášho spolužitia obyvateľov Krajného a Komunitného centra Drahuškovo. Súčasťou krásneho večera boli aj predajné trhy s predajom výrobkov aj z Chránených dielní Drahuškovo.

Nedeľná návšteva ekumenického koncertu
Nedeľná návšteva ekumenického koncertu
Nedeľná návšteva ekumenického koncertu
Nedeľná návšteva ekumenického koncertu
Nedeľná návšteva ekumenického koncertu
Nedeľná návšteva ekumenického koncertu
Nedeľná návšteva ekumenického koncertu
Nedeľná návšteva ekumenického koncertu
Nedeľná návšteva ekumenického koncertu