1
MÁJ

Otvorenie pasienkovej sezóny a trhy

Na druhý deň po stavaní mája sme sa vybrali na ďalšiu akciu a nezabudli sme prispieť stolíkom s našimi výrobkami z chránených dielní

Otvorenie pasienkovej sezóny a trhy
Otvorenie pasienkovej sezóny a trhy
Otvorenie pasienkovej sezóny a trhy
Otvorenie pasienkovej sezóny a trhy
Otvorenie pasienkovej sezóny a trhy
Otvorenie pasienkovej sezóny a trhy
Otvorenie pasienkovej sezóny a trhy