13
APR

Víkendové zmeny v Drahuškove

V rámci tvorby a vylepšovania individuálnych vzdelávacích plánov pre klientov v Drahuškove bolo v priebehu implementačného obdobia projektu "Sme samostatnejší!" (podporeného Nórskymi grantami) uskutočnených niekoľko zmien, ktoré prispeli k zvýšeniu samostatnosti a vzdelávania našich klientov.

Jednou zo zmien bolo zavedenie systému vyplácania symbolických odmien - "výplat"-  za každý odpracovaný týždeň. Vyplácanie prebieha vždy v piatky.

Zároveň sa zmenil charakter víkendov. V sobotu alebo v nedeľu sa spolu s kamarátmi v rámci voľnočasových aktivít vyberieme na nakupovanie, počas ktorého majú klienti možnosť kúpiť si za vlastné zarobené peniaze akúkoľvek vec, o ktorú majú záujem podľa vlastného uváženia.

Oddelenie víkendu od pracovného týždňa, čiže oddelenie relaxu od práce, pomohlo klientom odlíšiť jednotlivé dni týždňa a lepšie si zapamätať ich následnosť.
Tento prístup prispel k zlepšeniu orientácie klientov v problematike financií, v pochopení systému výmeny práce za peniaze a peňazí za chcené predmety ako aj v motivovanosti orientovať sa v obchode počas nakupovania. 

 

Socia

Víkendové zmeny v Drahuškove
Víkendové zmeny v Drahuškove
Víkendové zmeny v Drahuškove
Víkendové zmeny v Drahuškove
Víkendové zmeny v Drahuškove
Víkendové zmeny v Drahuškove
Víkendové zmeny v Drahuškove
Víkendové zmeny v Drahuškove
Víkendové zmeny v Drahuškove
Víkendové zmeny v Drahuškove
Víkendové zmeny v Drahuškove
Víkendové zmeny v Drahuškove
Víkendové zmeny v Drahuškove
Víkendové zmeny v Drahuškove
Víkendové zmeny v Drahuškove
Víkendové zmeny v Drahuškove
Víkendové zmeny v Drahuškove
Víkendové zmeny v Drahuškove
Víkendové zmeny v Drahuškove
Víkendové zmeny v Drahuškove