6
JÚN

Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!

V rámci ukončenia projektu "Sme samostatnejší!", číslo zmluvy SS-1-33, prevádzkovateľ Komunitného centra Drahuškova zrealizoval ďalší a zároveň posledný workshop, ktorý bol tento krát určený pre verejnosť. Workshopu sa zúčastnili organizácie a jednotlivci zaujímajúci sa o tematiku autizmu a vzdelávania ľudí s autizmom k vyššej samostatnosti a osobnej sebestačnosti, alebo pracujú s ľuďmi s autizmom.

V úvode bolo predstavené KC Drahuškovo a jeho aktivity, pričom dominantnou témou bol vyššie spomínaný projekt "Sme samostatnejší!". Boli predstavené výsledky dosiahnuté počas projektu a jeho prínos pre KC Drahuškovo ako aj novo publikovaná metodická príručka pod názvom Vzdelávanie a výchova ľudí s autizmom k vyššej samostatnosti.

Drahuškovo zároveň predstavilo svoj záujem a zámer intenzívne zdieľať informácie o prístupe a vzdelávaní ľudí s autizmom s ďalšími organizáciami zaoberajúcimi sa prácou s ľuďmi s autizmom a mentálnym postihnutím, so záujemcami o problematiku autizmu a hlavne so samotnými rodičmi ľudí s autizmom, ktorých sa otázka ich samostatnosti a vzdelávania, či už do vyššej alebo nižšej miery, týka najviac a mnohí si často nevedia poradiť so svojim dieťaťom. Avšak zavedenie jednoduchých postupov a pochopenie princípov myslenia človeka s autizmom už v rodine klienta, môže byť dobrým východiskom a významným krokom ku skvalitneniu života nie len osoby s autizmom ale aj jeho najbližších.

Ďakujeme tým, ktorí sa workshopu zúčastnili a veríme, že si odniesli mnoho zaujímavých informácií a podnetov k ďalším aktivitám!

Tento projekt je podporený programom Aktívne občianstvo a inklúzia, EEA Grants.

Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!
Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!
Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!
Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!
Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!
Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!
Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!
Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!
Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!
Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!
Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!
Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!
Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!
Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!
Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!
Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!
Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!
Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!
Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!
Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!
Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!
Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!
Workshop pre verejnosť v rámci projektu Sme samostatnejší!