9
OKT

Cviklová brigáda

Cviklu bolo treba najprv rýľom a motykou podkopať. To robili Jarka, Kiko a Milan. Kamaráti Liívia, Lucka, Žanka, Kamil a Andyho potom cviklu vyťahovali zo zeme a otrhávali listy. Potom sme všetci dávali cviklu do bedničiek  a odniesli sme ju do pivnice. Po dobre odvedenej práci si družstvo zaslúžilo fotku . Za príkladnú prácu treba ďakovat naším pracujúcim kamarátom.
 
Milan, Livka, Žanka a Lucka

Cviklová brigáda
Cviklová brigáda
Cviklová brigáda
Cviklová brigáda
Cviklová brigáda
Cviklová brigáda
Cviklová brigáda
Cviklová brigáda
Cviklová brigáda