11
SEP

Ako sme športovali

V stredu sme si naplánovali športové popoludnie, pretože sme mladí a vládzeme, ako by povedal Andrejko. Katka a Lucka nachystali občerstvenie a Žanetka s Milankom pripravili parádne súťaže. Zahrali sme si kolky, hádzali sme do basketbalového koša, kde dal Martinko najviac bodov.

Milanko nám predviedol ako zacúvať káru medzi kolky a Žanetka ukázala fúrikový slalom. Na koniec sme si nechali beh okolo budov v Drahuškove. Všetci sme si odvážne vyskúšali každú disciplínu a veľká pochvala patrí aj Maricke, pretože sa aktívne zapájala a pekne súťažila. Potešili nás drobnosti ako odmeny a občerstvili sme sa na slniečku pri hudbe.

Nezabúdame, že v zdravom tele je zdravý duch!

Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali
Ako sme športovali