9
APR

IGNOROVANÍ, DISKRIMINOVANÍ A PREHLIADANÍ AUTISTI A ICH RODINY

Dňa 9. 4. 2019 sa konala konferencia o problémoch osôb s autizmom  poruchou autistického spektra (PAS) v priestoroch Národnej rady SR v gescii podpredsedníčky parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej. Zúčastnilo sa jej aj niekoľko poslancov NR SR a zástupcov jednotlivých samosprávnych krajov.  Mnohí prednášajúci zdôraznili neriešenie problematiky pomoci osobám s PAS na Slovensku. Počnúc včasnou diagnostikou, intervenciou a nezodpovedajúcim zabezpečením zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a sociálnej starostlivosti.

Praktické skúsenosti s poskytovaním špecializovanej sociálnej starostlivosti dospelým osobám s autizmom predniesol vo svojej prednáške MUDr. Jozef Šóth, CSc. (Drahuškovo). Zdôraznil najmä absolútnu nedostatočnosť štátu v tejto oblasti, nekonanie zodpovedných ministerstiev, ktorí neustále odkladajú riešenie problematiky na samosprávy s odvolaním na „delimitáciu štátnej správy na samosprávu“. Tým dochádza k tomu, že sociálne zariadenia s klientami s PAS dostávajú len ¼ všetkých skutočných nákladov na prevádzku. 

Súčasťou prednášky bolo aj poukázanie na absolútny nedostatok miest v sociálnych zariadeniach v SR pre dospelé osoby s PAS. Jedným zo vzorov možného dobrého riešenia je aj Komunitné cetrum Drahuškovo, ktoré sa ale musí boriť s ťažkosťami nepriazne štátu a neriešenia tejto problematiky.

Na záver prednášky Jozef Šóth požiadal všetkých predstaviteľov výkonnej aj zákonodarnej moci, aby sa prestali na občanov s autizmom a ich rodiny pozerať len ako na „čísla – počtu voličov“, ale pozerali sa na nich ako na „ľudí“, ktorí sú v ťažkej zdravotnej a sociálnej situácii a potrebujú pomoc.

Popri mediálnych výstupoch z konferencie bola prijatá aj „petícia občanov", ktorá vyjadruje požiadavku osôb s autizmom a ich rodín na riešenie tejto katastrofálnej situácie na Slovensku.
 
Petíciu nájdete aj na internete TU:

IGNOROVANÍ, DISKRIMINOVANÍ A PREHLIADANÍ AUTISTI A ICH RODINY
IGNOROVANÍ, DISKRIMINOVANÍ A PREHLIADANÍ AUTISTI A ICH RODINY
IGNOROVANÍ, DISKRIMINOVANÍ A PREHLIADANÍ AUTISTI A ICH RODINY
IGNOROVANÍ, DISKRIMINOVANÍ A PREHLIADANÍ AUTISTI A ICH RODINY
IGNOROVANÍ, DISKRIMINOVANÍ A PREHLIADANÍ AUTISTI A ICH RODINY
IGNOROVANÍ, DISKRIMINOVANÍ A PREHLIADANÍ AUTISTI A ICH RODINY
IGNOROVANÍ, DISKRIMINOVANÍ A PREHLIADANÍ AUTISTI A ICH RODINY
IGNOROVANÍ, DISKRIMINOVANÍ A PREHLIADANÍ AUTISTI A ICH RODINY
IGNOROVANÍ, DISKRIMINOVANÍ A PREHLIADANÍ AUTISTI A ICH RODINY
IGNOROVANÍ, DISKRIMINOVANÍ A PREHLIADANÍ AUTISTI A ICH RODINY
IGNOROVANÍ, DISKRIMINOVANÍ A PREHLIADANÍ AUTISTI A ICH RODINY
IGNOROVANÍ, DISKRIMINOVANÍ A PREHLIADANÍ AUTISTI A ICH RODINY
IGNOROVANÍ, DISKRIMINOVANÍ A PREHLIADANÍ AUTISTI A ICH RODINY