26
MAR

Jar zavítala aj do Drahuškova

Jar zavítala aj do Drahuškova a práce okolo nám pribúdajú. Včera sme zbierali konáre a halúzky v jablkovom sade, aby trávička mohla rásť. Diečatá zbierali do fúrika a chlapci odnášali ku kompostu. Keď si pekne pomáhame, práca nám ide rýchlo.  Zbieranie halúzok nám pripomenulo pieseň „Čerešne“, v ktorej sa spieva o halúzkach, tak sme si hneď aj zaspievali, aby bolo veselšie. 

Nech sa vám aj nám všetko okolo pekne zazelelní, prajú Drahuškači.   

Jar zavítala aj do Drahuškova
Jar zavítala aj do Drahuškova
Jar zavítala aj do Drahuškova
Jar zavítala aj do Drahuškova
Jar zavítala aj do Drahuškova
Jar zavítala aj do Drahuškova
Jar zavítala aj do Drahuškova
Jar zavítala aj do Drahuškova
Jar zavítala aj do Drahuškova
Jar zavítala aj do Drahuškova
Jar zavítala aj do Drahuškova
Jar zavítala aj do Drahuškova