17
FEB

Prvá stovka Radošinského naivného divadla

Náš drahý priateľ a podporovateľ – „Drahuškáč“ Stanko Štepka – nás pozval na unikátne výročné stretnutie v Radošinskom naivnom divadle. Je to práve STO rokov, odkedy začala umelecká divadelná činnosť ochotníkov v Radošine. Odvtedy dokázali títo umelci potešiť srdcia nespočetného množstva ľudí.


Stanko Štepka pozval zástupcov Drahuškova na slávnostné stretnutie dňa 17. 2. 2020 do priestorov súčasného Radošinského naivného divadla a spolu s jeho umeleckým súborom nám porozprávali o svojich začiatkoch. Udalosti bola venovaná veľká mediálna pozornosť. Rovnako sa nám predstavili aj členovia divadla Hlavina z Radošiny, ktorí sa nám v minulosti už aj osobne predstavili v Drahuškove. Súčasťou stretnutia bolo aj uvedenie do života knihy „Prvá stovka – sto rokov divadla v Radošine“ od autorov Stanislav Štepku a Márie Escherovej, v grafickej úprave Mojmíra Zmiju.   

Sme veľmi šťastní, že Drahuškovo má takého velikána ako svojho podporovateľa.

Ďakujeme Ti, drahý Stanko, za všetku Tvoju priazeň a podporu. A všetkým, ktorí budú pokračovať v tomto úžasnom diele, želáme veľa šťastia a úspechov „do ďalšej stovky“.

S láskou,

Drahuškáči

Prvá stovka Radošinského naivného divadla
Prvá stovka Radošinského naivného divadla
Prvá stovka Radošinského naivného divadla
Prvá stovka Radošinského naivného divadla
Prvá stovka Radošinského naivného divadla
Prvá stovka Radošinského naivného divadla
Prvá stovka Radošinského naivného divadla
Prvá stovka Radošinského naivného divadla
Prvá stovka Radošinského naivného divadla
Prvá stovka Radošinského naivného divadla
Prvá stovka Radošinského naivného divadla
Prvá stovka Radošinského naivného divadla
Prvá stovka Radošinského naivného divadla
Prvá stovka Radošinského naivného divadla