8
OKT

Toto sú hrdinovia...!

COVID-19 realita v praxi dní Drahuškova

Všimne si niekto popri týchto stále len negatívnych správach o šírení infekcie COVID-19 tej skutočnej reality v bežnom živote? Popri tom mediálnom vyjadrovaní a hádaní sa politikov o tom, kto rieši epidémiu lepšie a kto horšie aj tú skutočnú realitu a odozvu situácie v bežnom živote? Rozmýšľa niekto pozitívne v zmysle pohľadu na to ako reálne pomôcť? Nariadenia, príkazy, obmedzenia zásady, hádky... Čo je lepšie: výrazná premorenosť obyvateľstva (Švédsky model riešenia) alebo opatrnosť – prísnosť v dodržiavaní zásad ako na Slovensku? Zatiaľ nevieme, čo je lepšie. Aj keď vidíme v praxi že opatrnosť a korektnosť v prístupe s dodržiavaním všetkých epidemiologických zásad sa zdajú naozaj veľmi dôležité a preto ich prísne dodržiavame aj budeme dodržiavať.     


Ale v praxi – reálnej činnosti zariadenia sociálnej starostlivosti pre dospelé osoby s autizmom s ťažším stupňom postihnutia je jedno, kto má pravdu. My musíme obstáť sami pred sebou ale najmä obstáť pred tými našimi dospelými deťmi o ktoré sa staráme a ktoré sú tou našou najväčšou zodpovednosťou.

Ďakujem osudu, že mi dal možnosť spolupracovať s tak úžasnými ľuďmi, ako sú naši zamestnanci v Drahuškove, ako sú títo moji kolegovia, spolupracovníci, priatelia, ktorí sa s vytrvalosťou, odhodlaním a extrémnym pracovným nasadení starajú o tieto „naše deti“.

Ste úžasní, moji drahí priatelia a spolupracovníci. Za to ako všetko zvládate, ako dokážete bojovať pre tie naše deti. Aj vo chvíľach keď časť Vás, drahých zamestnancov ste sami postihnutí kontaktom s týmto vírusom, musíte byť v karanténe, strachovať sa a bojovať s nepriazňou. Aj vo chvíľach, keď tí ostatní musia zastať prácu tých, čo musia ísť do izolácie. Asistovať pri realizácii odberov klientom a zásahu zdravotných a epidemiologických pracovníkov.    

Áno - práve Vy ste tí najväčší hrdinovia!

A vieme, že práve „pre tie naše deti v Drahuškove“ sa nevzdáme.

REŠPEKT A DISCIPLÍNA ÁNO - STRACH NIE!

Ďakujem Vám naši drahí spolupracovníci za všetky naše deti.

Neskonalú úctu a vďaku za obetavosť, lásku a dobrotu Vám všetkým vyjadril Váš priateľ a kolega

Jozef Šóth

Toto sú hrdinovia...!
Toto sú hrdinovia...!
Toto sú hrdinovia...!
Toto sú hrdinovia...!
Toto sú hrdinovia...!
Toto sú hrdinovia...!
Toto sú hrdinovia...!
Toto sú hrdinovia...!
Toto sú hrdinovia...!