2
JÚN

Žanetkine meniny

Oslava dopadla dobre, Žanetku darčeky veľmi potešili a nakoniec sme sa skvele zabavili.
 
Žanetke gratulujeme a vám posielame z Drahuškova pozdrav!
 
Vaši Drahuškáči  
 

Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny
Žanetkine meniny