O nás

Čo je Drahuškovo?

Drahuškovo je špecializované zariadenie sociálnej starotlivosti pre dospelých ľudí s autizmom so zameraním na ťažšie formy autizmu, ktoré bývajú často sprevádzané mentálnym a/alebo fyzickým postihnutím.

Zriaďovateľom a prevádzkovateľom Komunitného centra Drahuškovo je občianske združenie Drahuška a my...o.z. so sídlom v Bratislave. 

Kde sa nachádza Drahuškovo?

Centrum sa nachádza sa v Žadovici – 3km od obce Krajné a 12 km od mesta Myjava.

Čo poskytuje Drahuškovo?

Drahuškovo poskytuje špecializovanú sociálnu starostlivosť pre ľudí s autizmom prostredníctvom terapeutických aktivít zavedených v prevádzke a individuálnych plánov celoživotného vzdelávania. Tvorbu a úpravu osobných plánov má na starosti špeciálny pedagogický pracovník, ktorý dohliada na ich realizáciu v praxi. Realizáciu osobných plánov celoživotného vzdelávania zabezpečujú opatrovatelia a asistenti opatrovateľov – mladí ľudia z detských domovov.

Drahuškovo teda poskytuje aj príležitosť mladým dospelým z detských domovov a náhradných rodín pracovať na pozícii Asistenta opatrovateľa prostredníctvom programu Domov na polceste. Za symbolický poplatok je im poskytnuté ubytovanie a plnohodnotné stravovanie priamo v priestoroch Drahuškova.

Týmto majú možnosť získať často prvé  pracovné skúsenosti, príjem ako aj možnosť rozvíjať svoje vzdelanie, pracovné návyky a zručnosti. Osamostatniť sa po odchode z domova býva extrémne náročné a v Drahuškove získavajú títo mladí ľudia čas a príjem potrebný pre rozšírenie vzdelania a uváženie ďalších krokov v živote.


 

Ako vzniklo Drahuškovo?

Komunitné centrum vybudované občianskym združením Drahuška a my...o.z. z Nórskych grantov s príspevkom zo štátneho rozpočtu a po trojročnom budovaní bolo spustené do prevádzky 1.8.2010

Čo bolo ďalej?

V roku 2012 pribudli chránené dielne s viacerými úsekmi, na ktorých ľudia s autizmom majú možnosť nie len zmysluplne tráviť čas, ale aj rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti v rámci svojho programu celoživotného vzdelávania. V rámci projektu podporeného MŠ SR boli vytvorené vzdelávacie postupy a terapeutické/tréningové aktivity, ktoré boli neskôr rozšírené v rámci ďalších projektov, stručne napríklad:

  • Sme samostatnejší (2013–2015) – rozvoj metodiky práce s ľudí s autizmom v spolupráci s odborníkmi z Nórska. Sponzor: Granty EHP a Nórska.
  • Drahuškovo pre svojich kamarátov (2014) – rozvoj aktivít v chránených dielňach. Sponzor: Nadácia VÚB.
  • Cez hudbu k vám (2014) – rozvoj muzikoterapie a nadviazanie spolupráce s Folklórnym súborom Krajanec. Sponzor: Nadácia Volkswagen.
  • Národný projekt Komunitné centrá (2015) - ďalší rozvoj a tvorba podmienok pre fungovanie komunitného centra. Sponzorom bola Sponzor: Európsky sociálny fond, operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
  • Rozširovanie terapeutických metód v KC Drahuškovo (2017-2018) – rozšírenie pomôcok a aktivít muzikoterapie a práce s vlnou. Sponzor: Nadácia Volkswagen.
  • Samostatnosť pre mladých dospelých z detských domovov (2014–2019) – udržateľnosť pracovného miesta Asistent vychovávateľa pre mladých dospelých z detských domovov a podpora týchto ľudí v ďalšom vzdelávaní na ceste k samostatnosti. Sponzori: Nadácia J&T, Nadácia EPH

 

Obrázky – v chránených dielňach:

  

  

 Klientov v Drahuškove voláme „kamaráti“ a pracujeme s nimi ako so seberovnými, pretože v Drahuškove sme všetci jedna veľká šťastná rodina. 


 

Ako vyzerá deň v Drahuškove

Každý deň v Drahuškove má presne stanovený režim, pretože ľudia s autizmom vyžadujú opakovanie a rutinu, aby sa cítili bezpečne a spokojne. Preto všetko má svoj stanovený čas – kedy sa je, pracuje a kedy máme voľno. 

Každý kamarát má svoj individuálny vzdelávací plán a v prípade potreby je jeho súčasťou aj kalendár, do ktorého si sám (s pomocou vychovávateľov) zapisuje výnimočné udalosti a plány v budúcnosti, ktoré by mohli narušiť jeho dennú rutinu, ak by prišli nečakane, ale takto sa vie na ne lepšie pripraviť. Je to napríklad oslava niekoho sviatku, výlety, akcie v spoločenskej miestnosti, atď.

 V spoločenskej miestnosti prebieha mnoho terapeutických aktivít a v prípade potreby ju možno premeniť na telocvičňu alebo halu pre divadlo, karneval, či inú udalosť, do organizácie ktorých sa kamaráti radi zapoja a potom aj zúčastnia ich realizácie.

V Drahuškove kamaráti nie sú strážení a „opatrovaní“, ale aktívne sa zúčastňujú všetkých častí života v Drahuškove, čo prispieva k rozvoju ich samostatnosti, chápaniu udalostí, iných ľudí, sveta okolo i seba samých. Vidia cykly v prírode, práci a učia sa, čo je motivácia a prečo robia to, čo robia.

Ak pracujú v chránených dielňach, následne si osobne prevezmú odmenu, ktorá im je ponechaná, odložia si ju a v obchode si za ňu môžu kúpiť, čo chcú. Ak sa naplní kôš s prádlom, zúčastňujú sa jeho triedenia, čistenia a vešania mokrého prádla. Ak v záhradke vyrastie zelenina, kamaráti sú pri jej zbere. Vezmeme jedlo do kuchynky, spolu pripravíme nejaké jedlo a kamaráti chápu odkiaľ sa tá zelenina vzala a prečo ju polievali. Samozrejme, väčšina úkonov prebieha pod dozorom a s pomocou vychovávateľov a asistentov vychovávateľov.

 


 Aktuálne novinky o tom, čo sa práve v Drahuškove deje, nájdete na našom webe v sekciách: