2 percentá z daní

Drahuška a my..., o.z. je oprávneným žiadateľom príspevku 2% z daní.

Názov: Drahuška a my..., o.z.
Forma: občianske združenie
IČO: 30801168
Za rok: 2023
Sídlo: Košická 56, Bratislava 821 08
Číslo účtu pre 2% z daní: 4030416259 / 7500, ČSOB Banka
IBAN: SK56 7500 0000 0040 3041 6259
SWIFT: CEKO SK BX

 

Venujte to, čo Vás nič nestojí! Ďakujeme.

Ako podať 2% z daní?

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie dokumentu: POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE.
 3. Z tohto potvrdenia potrebujete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% ak ste za predchádzajúci kalendárny rok nepracovali ako dobrovoľník
  2. 3% ak ste za predchádzajúci kalendárny rok odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku prácu vykonávali.
 4. Údaje príjemcu 2% (3%) je potrebné uviesť vo VYHLÁSENÍ spolu s vypočítanou sumou, ktorú chcete poukázať.
 5. Obe tlačivá Potvrdenie a Vyhlásenie je potrebné doručiť do 30.4. 2024 Vášmu príslušnému daňovému úradu v mieste Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3%, je potrebné doručiť daňovému úradu aj Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali min. 40 hodín ako dobrovoľník.

TIP: Ak chcete prijímateľovi oznámiť, že ste zaslali svoje 2 alebo 3%, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním údajov (meno, adresa... nie poukázaná suma).

Ak ste fyzická alebo právnická osoba (napr. SZČO, firma):

 1. Daňové priznanie je potrebné podať do 31. marca 2024.
 2. Vyhlásenie o poukázaní podielu dane je súčasťou daňového priznania.