Vážime si

Vážime si podpory všetkých, ktorí sa stotožňujú s našim projektom. Ďakujeme Vám všetkým za podporu.

Osobnú záštitu nad budovaním "Drahuškova" prebral pán Stanislav Štepka.

Zvlášť si dovoľujeme vyjadriť poďakovanie za podporu Prezidentovi Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi.

 

Prezident SR, Ivan Gašparovič
Predseda stálej komisie výboru pre sociálne veci a bývanie NR SR pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím, poslanec, Peter Bódy
Predseda Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Juraj Štern
Dekan Pedagogickej fakulty, Univerzity Komenského, Oto Majzlan
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja Štefan Jaška,
Trenčiansky samosprávny kraj, predseda Pavol Sedláček
Slovenská zdravotnícka Univerzita, Katedra psychológie, vedúci Eva Heftyová
Psychiatrické oddelenie NMO SR primár Miroslav Čerňan
Farmaceutická spoločnosť EGIS SK, officer manager Zuzana Suváková Cirbusová
Trnavská univerzita, fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, dekan Vladimír Krčméry
Klinika detskej psychiatrie FN Bratislava, primár Ján Šuba