Chránené dielne Drahuškovo - informácie

Druhy chránených dielní v KC Drahuškovo

Od 1.3. 2012 sa súčasťou Komunitného centra Drahuškovo stali aj chránené dielne. Vytvárajú podmienky na prácu pre desať zamestnancov so zdravotným postihnutím. Dielne fungujú na nasledovných úsekoch:

 1. Hrnčiarska dielňa (výroba predmetov z keramiky, modelovanie, maľovanie, glazovanie, vypaľovanie)
 2. Polyfunkčná umelecká dielňa - Arteterapia (práca s textilom, maľovanie, šitie, batikovanie) 
 3. Kuchynka (príprava jednoduchých jedál za asistencie vychovávateľov: občerstvenie, domáci chlieb, koláče; pomoc kuchárom pri príprave stravy, pomoc pri nosení jedál a pri prestieraní stolov)
 4. Telocvičňa (relaxačné cvičenia, cvičenie na fit loptách, atď.)
 5. Spoločenská miestnosť – divadlo (spoločenské stretnutia pri rôznych príležitostiach: vianočné večierky, Mikuláš, oslavy menín a narodenín kamarátov) 
 6. Poľnohospodárske priestory (pestovanie ovocia a zeleniny pre vlastnú spotrebu)
 7. Chovateľská dielňa – farma - Animoterapia (chov králikov, sliepok, kôz, oviec, poníkov)
 8. Stolárska dielňa (vyrezávanie umeleckých a úžitkových predmetov, napríklad vtáčie búdky)
 9. Práčovňa (triedenie, pranie prádla)

Vďaka rôznorodosti a zladeniu chránených dielní v Drahuškove funguje jednotná a sebestačná komunita, v ktorej sú kamaráti (klienti s autizmom) zapájaní do každodenných činností a prevádzky Drahuškova.


Podieľanie sa na prevádzke zariadenia má terapeuticko edukačný efekt, pri ktorom sa kamaráti učia procesom nevyhnutným pre zvýšenie samostatnosti - hygiena, triedenie prádla, pomoc pri praní a vešaní prádla, príprava jedál v kuchynke. Klient sa týmto spôsobom učí chápať nevyhnutnosť týchto činností, učí sa sebestačnosti a zároveň užitočným a zmysluplným spôsobom prispieva k činnosti komunity.

Vďaka aktivitám v exteriéri (farma a poľnohospodárske priestory) sa kamaráti učia spoznávať cykly v prírode – napríklad, ako sa sa tá rajčinka dostala na tanier? Zasadili sme ju, polievali, starali sme sa o ňu, potom nastal zber, tie krásne červené sme obrali a pripravili sme si chutné chlebíčky.

Samorejme, prihliadame na individuálne schopnosti, talenty a záujmy jednotlivých klientov. Každý robí to, čo ho baví a k čomu má bližšie.


Ponuka zamestnania v chránených dielňach v Drahuškove

Poskytujeme pracovné činnosti v chránených dielňach (CHD) na vytvorené miesta zamestnancov so zdravotným postihnutím s nasledujúcimi podmienkami:

 1. osoba staršia ako 16 rokov;
 2. priznanie rozhodnutia o oslabení zdravotného stavu viac ako 60% postihnutia prostredníctvom Sociálnej poisťovne;
 3. schopnosť samostatného pohybu;
 4. zamestnancom poskytujeme odborný dohľad, asistenciu, sociálnu pomoc, stravu priamo v Drahuškove;
 5. v prípade záujmu je možné zaradenie do CHD formou s celotýždňovým ubytovaním;

Práca v chránených dielňach 2019
Foto_chranene-dielne-drahuskovo---informacie_32_45_32281.jpg
Foto_chranene-dielne-drahuskovo---informacie_33_22_15453.jpg
Foto_chranene-dielne-drahuskovo---informacie_33_38_79926.jpg