Drahuškovo
V živote má zmysel len to, čo sme urobili pre druhých.”
Slovensky English Intranet
Zistite viac o našom spoločnom diele
Drahuškovo
Domov komunitného bývania rodinného typu Drahuškovo na pomoc osobám...
Úsmev na tvári našich kamarátov
Drahuškovo
Drahuškovo vytvára chránené dielne pre zdravotne postihnutých a dáva tak...
Venujte svoj čas pomoci iným
Drahuškovo
Budúcnosť autizmom postihnutej populácie na Slovensku ktorá doteraz...
Venujte to, čo Vás nič nestojí a pomôžte naším kamarátom!
Najnovšie projekty »

2018-2019, Na ceste k samostatnosti

Tento projekt podporila Nadácia EPH a jeho hlavným cieľom je zabezpečenie a udržateľnosť pracovných miest pre mladých dospelých z detských domovov, ktorí už uk...

2017–2018, Rozširovanie terapeutických...

Projekt realizovaný od 2.10.2017 do 30.4.2018 v rámci výzvy Budúcnosť aj s autizmom, ktorú podporila: Hlavné ciele projektu Rozšírenie pomôcok a aktivít...

2014–2017, Podpora od Nadácie J&T

Čím Nadácia J&T pomohla Drahuškovu Drahuškovo predstavuje jedinečný model koexistencie ľudí s autizmom a mladých dospelých z detských domovov, ktorí ukonč...

6
JÚN
Športový deň v Drahuškove

Športový deň v Drahuškove

Žanetka, Milanko a Lucka naplánovali a nachystali súťaže, občerstvenie a naozaj si dali záležeť. Prvá disciplína bola...

2
JÚN
Výlet na Starú Myjavu

Výlet na Starú Myjavu

Cez víkend si kamaráti urobili výlet na Starú Myjavu. Navštívili bývalú...

1
JÚN
Žanetkine meniny