Drahuškovo
V živote má zmysel len to, čo sme urobili pre druhých.”
Slovensky English Intranet
Zistite viac o našom spoločnom diele
Drahuškovo
Domov komunitného bývania rodinného typu Drahuškovo na pomoc osobám...
Úsmev na tvári našich kamarátov
Drahuškovo
Drahuškovo vytvára chránené dielne pre zdravotne postihnutých a dáva tak...
Asistent opatrovateľa
Drahuškovo
Ponuka práce pre mladých ľudí z detských domovov...
Venujte to, čo Vás nič nestojí a pomôžte naším kamarátom!
Najnovšie projekty »

Drahuškovo – Pomáhame mladým ľuďom z de...

O projekte Nadväzujúc na predchádzajúce projekty, aj v roku 2020 pokračujeme v úspešné aktivitách, ktoré mali úspech v predošlých projektov. Týka sa to najmä...

Žijeme dôstojne aj s autizmom

V Drahuškove nenazývame ľudí s autizmom klientami – voláme ich kamaráti. Prečo? Lebo nechceme, aby sa cítili ako niekto menej hodnotný než tí ostatní. V Drahuš...

2019, GP OPORA 2019 – Kamil M.

V období od júna do októbra 2019 v sa Drahuškove uskutočnil projekt zameraný na rozšírenie a zjednodušenie terapeutickej práce v chránenej dielni na úseku prác...

6
MÁJ
Zverejnenie krízového plánu v čase mimoriadnej  situácie s COVID19

Zverejnenie krízového plánu v čase mimoriadnej s...

Zverejnenie krízového plánu v čase mimoriadnej situácie v súlades nariadením MPSVaR a Nariadením Vlády SR z 28. apríla...

4
MÁJ
Zvládame ťažké chvíle COVID-19

Zvládame ťažké chvíle COVID-19

Milí priatelia! Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste nám doteraz pomáhali a naďalej...

31
MAR
Denník N o autizme a vydanie tematickej knihy Nezlomní

Denník N o autizme a vydanie tematickej knihy Nez...

Radi by sme Vám dali do pozornosti debatu Denníka N o autizme, ktorá bola zorganizovaná pri príležitosti svetového dňa povedomia...